44
10 Jul 11 at 3 pm

Kate talking to Delia Smith (1980)

Kate talking to Delia Smith (1980)
 68
26 Jun 11 at 12 am

Kate being interviewed by Delia Smith (1980)

Kate being interviewed by Delia Smith (1980)
 6
30 May 11 at 12 am

Kate talking to Delia Smith (1980)

Kate talking to Delia Smith (1980)